פעילים בעמותה:
רו"ח יצחק רביד (ממייסדי הקרן) - יו"ר קרן רווה-רביד וחבר ועדת ההיגוי
רו"ח אביר רווה (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' ניצה גנוסר (ממייסדי הקרן) - יו"ר ועדת ההיגוי
יאיר גולדפינגר (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' הילה רווה - חברת עמותה
רו"ח ניר רביד - חבר עמותה
גב' מלאת שכטר - חברת עמותה

סימפוזיון שנתי אוניברסיטת חיפה 2016

תמונה 1

תמונה 2

תמונה 3

תמונה 4

תמונה 5

תמונה 6

תמונה 7

תמונה 8

תמונה 9

תמונה 10

תמונה 11

תמונה 12

תמונה 13

תמונה 14

תמונה 15

תמונה 16

כל הזכויות שמורות © 2015