ראיסה גניצקי

לומדת שנה שלישית בחוג לכלכלה וחשבונאות, ומתגוררת בעיר עכו. ברצוני להמשיך את לימודיי בתחום זה גם לתארים מתקדמים. מבחינתי ההשתתפות בתוכנית הינה בעלת משמעות רבה הן חברתית, הן אקדמית והן כלכלית. זוהי התוכנית היחידה אשר נחשפתי אליה ששמה דגש על מנהיגות ועל לימודים לתארים מתקדמים, ובד בבד מעודדת הצטיינות אקדמית ומעורבות חברתית.