יגאל מאלי

סטודנט שנה שניה בחוגים פסיכולוגיה ומוסיקה, מתגורר בחיפה בשכונת הדר. הקרן מאפשרת לי למצות את הכשרונות האקדמיים שלי, ולהצליח להתקיים מבחינה כלכלית. במסגרת המעורבות החברתית של הקרן אני פועל בשכונה בה אני גר, בעבודה עם נוער במרכז הנוער, ובפיתוח תוכניות עבור מרכז הלמידה במקום. מעבר לפעילות המקומית אני מקבל ערך מוסף חשוב בהבנה של מערכות גדולות יותר דרך מפגש עם אנשי מפתח מתחומים שונים, ודרך שיתוף פעולה של הקרן עם ארגונים בין לאומיים. אני מעוניין לעסוק בתחום הפסיכולוגיה, ואני מאמין שלדברים אלו יכולה להיות תרומה חשובה בהתפתחותי האישית והמקצועית.