עדן מלכה

סטודנטית שנה א' בחוג להפרעות בתקשורת. נולדתי וגדלתי בקריית שמונה, בשנות נעורי הייתי בפעילה במסגרת הצופים ומועצת התלמידים בבית ספרי. בצבא שרתתי כקצינת חינוך, עם שחרורי בחרתי לעסוק בעשייה החינוכית במסגרת החינוך החברתי בבית ספר בו למדתי לאור אמונתי בעשייה ובפיתוח דור העתיד.
קרן ידידי רווה רביד ייחודית בכך שהיא מאפשרת לנו כסטודנטים לפעול בתחום הקרוב לליבנו ולפעול לקידומו במקביל ללימודים האקדמאיים. אני רואה את המשך התפתחותי המקצועית ככלי שיאפשר לי לעזור לטפל ולתרום בהיקף רחב יותר בעתיד.