גל יהושוע

סטודנט שנה א' למשפטים וכלכלה באוניברסיטת חיפה. בשנים האחרונות, עם תום שירותי הצבאי, ביליתי תקופה לא מבוטלת במספר מדינות בחו"ל. פרט לחוויה הכללית, התעצמה בקרבי תחושת השייכות וההרגשה כי אין שנייה לה, לחברה הישראלית, בכל הקשור לאכפתיות וערבות הדדית. עבורי, קרן רווה רביד היא לא רק דוגמא נפלאה לתכונות ייחודיות אלו, אלא גם הזדמנות נדירה להיות חלק פעיל מאותה עשייה העומדת בבסיס הווייתנו.