שירלי יוסרי

סטודנטית בשנה ב' לתואר ראשון במשפטים ופסיכולוגיה. נולדתי וגדלתי ברחובות, כיום מתגוררת בחיפה.
שילוב לימודי המשפטים עם לימודי הפסיכולוגיה גרמו לי להבין שהבדלים בין אישיים ורגשות
משפיעים עלינו רבות; הן על השתלבותנו בחברה והן על היכולת להגן על זכויותינו. אני מאמינה שחיזוק אוכלוסיות מוחלשות, תוך הבנת ההבדלים הללו יכול לקדם שינוי משמעותי.
הפעילות בקרן מאפשרת לי לקבל כלים למעורבות חברתית, כלים אשר ברצוני לפתח ולשמר על מנת לקדם עשייה חברתית ככלל ותחומים אלו בפרט.
אני מאמינה ששינוי חברתי מתחיל בקטן ומודה לקרן ידידי רווה רביד שמאפשרת לי ללמוד ולהבין כיצד להתחיל שינוי כזה.