סיגל שקד

סטודנטית שנה ב' למדעי החברה ומחשבת ישראל, מתגוררת ברמת ישי. בחרתי את תחומי הלימוד שלי מתוך שאיפה להשפיע ולתרום לחברה ומתוך אמונה שכדי לעשות שינוי חברתי עלי להבין מהלכים חברתיים, להיפתח לתפיסות מגוונות ולפתח חשיבה ביקורתית.
קרן ידידי רווה רביד נותנת לי את ההזדמנות להשתמש בכלים האקדמאים לכדי עשייה, להשתתף במפגשי העשרה מגוונים ומסייעת כלכלית במימון הלימודים כך שמתאפשר לי לרכז את מאמציי בלימודים.