מוריה בלדב

סטודנטית לתואר ראשון בריפוי בעיסוק שנה ב', תושבת חדרה.
אני רואה בתרומה ובעזרה לקהילה ולפרט חשיבות עליונה. במסגרות שונות בחיי התנדבתי בעמותות שונות כמו "שמחה לילד", חלוקת מזון במסגרת עמותת "אהבת רחמים" והדרכה בתנועת הנוער "בני עקיבא" בסניף שכונת עולים מאתיופיה וחבר העמים.
במסגרת שירות לאומי התנדבתי ב"בית חינוך עיוורים" כסייעת כיתתית המעניקה תמיכה לימודית אישית וקבוצתית, וכמפעילה במועדונית המופעלת במקום בשעות אחה"צ.
בתוך מסגרת לימודית אינטנסיבית בה אני נמצאת, אני מוצאת בקרן ידידי רווה רביד מקום בו אני יכולה להמשיך לתרום, לעזור ולשנות, תוך אפשרות להצטיינות אקדמאית.