עתליה שיינפלד

אני סטודנטית לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בחוגים סוציולוגיה- אנתרופולוגיה ולימודי ארץ ישראל. בחרתי בלימודים בתחומים אלה בזכות התעניינותי הרבה בחברה הישראלית על כל גווניה. אני מאמינה שעל כל אחד מאיתנו, כאזרחי מדינת ישראל וכחלק מהחברה הישראלית מוטלת האחריות לגלות סולידריות והנהגה על מנת לתמוך במדינה ולשפר את החברה בה אנו חיים. אני מקווה שבעתיד, בעזרת קרן ידידי רווה רביד, אוכל להמשיך ללימודים מתקדמים אף יותר, להבין לעומק את החברה בה אני חיה ולתרום לה כפי יכולתי.