פעילים בעמותה:
רו"ח יצחק רביד (ממייסדי הקרן) - יו"ר קרן רווה-רביד וחבר ועדת ההיגוי
רו"ח אביר רווה (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' ניצה גנוסר (ממייסדי הקרן) - יו"ר ועדת ההיגוי
יאיר גולדפינגר (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' הילה רווה - חברת עמותה
רו"ח ניר רביד - חבר עמותה
גב' מלאת שכטר - חברת עמותה

תנאי שימוש

כל הזכויות שמורות לקרן ידידי רווה רביד (ע.ר.: 580489227). דן

תוכן האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין להפיצו או לעשות בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. כל הכתוב באתר זה נועד למסירת מידע בלבד. כל הנעזר באינפורמציה הכלולה באתר או בכל עניין אחר הקשור בו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

עמותת קרן ידידי רווה רביד ומשרד רווה רביד ושות', רואי חשבון או מי מהעובדים בו, לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בגין שימוש כלשהו במידע שבאתר זה.

שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.
השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד. השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל וייחשב כהסכמה לאמור לעיל.
כל הזכויות שמורות © 2015