פעילים בעמותה:
רו"ח יצחק רביד (ממייסדי הקרן) - יו"ר קרן רווה-רביד וחבר ועדת ההיגוי
רו"ח אביר רווה (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' ניצה גנוסר (ממייסדי הקרן) - יו"ר ועדת ההיגוי
יאיר גולדפינגר (ממייסדי הקרן) - חבר ועדת ההיגוי
גב' הילה רווה - חברת עמותה
רו"ח ניר רביד - חבר עמותה
גב' מלאת שכטר - חברת עמותה

פרופיל

קרן  רווה רביד למצוינות ולמנהיגות חברתית

קרן המלגות של רווה רביד הוקמה בשנת 2007, במטרה לעודד ולקדם מנהיגות משכילה ואיכותית, בעלת מודעות חברתית, במדינת ישראל. הקרן פועלת כתוכנית מסודרת, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, על מנת לשלב את הרצון לתרום לחברה הישראלית, יחד עם עידוד המצוינות האקדמית וקידום המעורבות החברתית.

פעילותה של הקרן מתמקדת בעידוד דור חדש של מנהיגים משכילים מהפריפריה, בעלי חזון חברתי, אשר ישתלבו בעתיד בעמדות ניהול ומנהיגות בתחומים שונים במדינה. הקרן מטפחת דור חדש של סטודנטים מבטיחים בעלי פוטנציאל מנהיגותי הלומדים באוניברסיטת חיפה, במגוון תחומי הלימוד.

פעילות הקרן 

קרן המלגות מעניקה מלגות לימודים מלאות במסלול מתואר ראשון ועד דוקטורט, לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה בעלי פוטנציאל מנהיגותי, במגוון תחומי הלימוד באוניברסיטתחיפה.

הקרן מממנת את שכר הלימוד של הסטודנטים לאורך כל לימודיהם, מתואר ראשון ועד תואר שלישי, ובכך מבטיחה לסטודנטים שקט ושלווה בכל הקשור למימון הלימודים.
בכל שנה, מצרפת הקרן לשורותיה סטודנטים מצטיינים חדשים, שהתקבלו לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, ובכך מלווה קבוצה גדלה והולכת של מנהיגים צעירים, לאורך לימודיהם האקדמיים.

במהלך שנת תשע"ה, השתתפו בתכנית 43 סטודנטים. מתוכם, 26 סטודנטים מצטיינים הלומדים בחוגים השונים של הפקולטה למדעי הרוח, השתתפו ב"תכנית אקדמיה פרקטיקה", ועוד 17 סטודנטים הלומדים בפקולטות שונות השתתפו ב"תכנית מנהיגות רווה רביד". במקביל ללימודיהם, הסטודנטים עוסקים בפרויקטים של פעילות חברתית וכן משתתפים בתוכנית מנהיגות ייחודית. בנוסף, הסטודנטים זוכים לחניכה אקדמית אישית, ממרצה בכיר במחלקה בה הם לומדים, על מנת להבטיח את הישגיהם האקדמיים.

הסטודנטים של קרן רווה רביד משתתפים בתוכנית מנהיגות ייחודית, הכוללת הקניית ידע ומושגי יסוד בנושא המנהיגות, פיתוח סגנון מנהיגות אישי ורכישת כישורי מנהיגות מעשיים. התוכנית שמה דגש על פיתוח תפיסת העולם האישית של הסטודנטים, במקביל לעיסוק בעשייה חברתית בפועל.


במקביל ללימודיהם, הסטודנטים מתחייבים לקחת חלק בפעילות חברתית במסגרת פרויקטים התנדבותיים שונים של אוניברסיטת חיפה. המעורבות החברתית של הסטודנטים מהווה מרכיב חשוב בקידום מטרותיה של הקרן, שמעודדת את הסטודנטים להקים בטווח הארוך פרוייקט חברתי ייחודי ועצמאי.

קרן רווה רביד הוקמה על ידי משרד רווה רביד ושות', רואי חשבון, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, במטרה לטפח דור חדש של סטודנטים מבטיחים מהפריפריה. משרד רווה רביד ושות' ואוניברסיטת חיפה נושאים בכל עלויות התקורה של פעילותה של הקרן
כל הזכויות שמורות © 2015